Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 


PranaLife VitalityCard


For mer energi og vitalitet 

Bær PranaLife kortet på deg for beskyttelse, regenerering og harmoni.

 

PranaLife Card fungerer etter prinsippet om at hver eneste celle i kroppen vibrerer med en egen spesifikk frekvens. Når disse naturlige frekvenser kommer i ubalanse, kan det forårsake at man bli ”syk”.  PranaLife Card er ”ladet” med et resonanse felt som svinger med en naturlig frekvens som aktiveres av mental energi fra brukeren. Energien som ledes igjennom PranaLife Card fra en uforklarlig kilde, betegnet ofte som den universelle livskraften. Helende energi av rette slag, energi som stimulerer, skaper balanse eller beroliger – overføres fra den universelle livskraften og forsterkes gjennom det unike PranaLife Card. Dette bidrar til å harmonisere kroppens frekvenser og bringe dem tilbake i likevekt på optimale, sunne nivåer.

 

PranaLife Card kan brukes alene, eller sammen med andre energibalanserende metoder. Selv bruker jeg PranaLife Card når jeg jobber med Lock-Foot Whiplash Syndromet eller A.K.  kinesiologi.

Det har også vist seg at PranaLife Card er en god kombinasjon sammen med akupunkturmatten PranaMatt.

Alle som kjøper orginale PranaMatt får fritt tilsendt ett PranaLife Card, etter at man har registrert seg som PranaMatt bruker.

 PranaLife Card har en energibalanserende virkning, med effekt på blokkerte energier.

Den blokkerte energien kan være i et menneske, en gjenstand eller et stoff.

Da alt består av energi, kan så å si alt, få en blokkert energi, som igjen kan påvirke ditt eget energifelt.

 PranaLife Card har også vist seg å kunne være virkningsfullt i balansering av stoffer folk er i daglig kontakt med; matvarer (egg, melk, hvete mm.) klær (ull, bomull, div. syntetiske stoffer osv.) smykker (ur, armbånd, ringer osv) såper, vaskemidler, parfyme, kort og godt, så å si alt en person berører, smaker eller lukter på, kan påvirke energien. Det er også kjent at energien i el-utstyr som lamper, datamaskiner, radioer,  tv og lignende kan påvirke en persons energifelt, og kan balanseres.

 Energibalansering av en gjenstand eller et eller annet stoff.

Energitest med kinesiologi, før du foretar balanseringen.

Sett gjenstanden på et plant underlag. Hold PranaLife Card ca. 2 cm fra fremsiden av gjenstanden, hold den der i ca 30 sekunder. Flytt så PranaLife Card til siden av gjenstanden ca. 2 cm. ifra, og hold i 30 sekunder. Avslutt med å holde PranaLife Card over gjenstanden i 30 sekunder. Dette skulle være nok til at gjenstanden er balansert.

Energitest for å sjekke om balanseringen er ok.

 NB. Begge sidene av PranaLife Card kan holdes mot gjenstanden. Kortet kan også legges direkte på gjenstanden. Flytende væsker kan balanseres i beholderen, flaske, glass, boks, skål osv.

 Når en matvare er balansert, kan en prøvesmake en liten bit. Om det ikke oppstår negativ reaksjon, kan annen mat at samme type spises uten å balansere først.

Sjekk alltid først med små porsjoner at det ikke lenger oppstår en negativ reaksjon.

Drikk/spis aldri matvarer som tidligere har ført til alvorlige reaksjoner!!!!

 Smerte er ofte overenergi.

Smerten kan bli mindre intens eller helt avta, om man  bruker PranaCard på smertestedet for å balansere energien.

(NB. Etter akutt skade med fare for brudd e.l.  kontakt alltid lege før man bruker PranaLife Card.)

 Fremgangsmåte:

 Hvor stor er smerten fra 1–10  ( husk smerteterskelen er forskjellig)

Hold PranaCard ca. 2 cm over smertestedet i ca. 60 sek. eller til du merker forandring.    Hvordan er smertetallet nå?

Du kan oppleve at smerten er blitt mindre, eller at den til og med er helt borte. Man vil av og til føle en varme, kløe, prikking eller kilende fornemmelse.   - Hvis smerten er blitt mindre følbar, tar du en ny runde med PranaLife Card.

 Om du får problem, og ikke oppnår bedring, kan du også prøve med å la PranaLife Card ligge på noe lengre tid, bruke begge sider av kortet, prøve forskjellige vinkler, eller prøve forskjellige avstander.

 Alle opplysninger i denne veiledning er rene erfaringsmedisinske opplysninger som ikke hører til de allment anerkjente metoder til den såkalte skolemedisinen. Alle uttalelser om egenskaper og virkninger, så vel som indikasjoner til terapimetoden beror på erkjennelser og erfaringer til terapiformen selv, og er ikke delt av den herskende skolemedisinen.

 Produktet tjener det allmenne velbefinnende og kan virke støttende. Alle opplysninger er i overensstemmelse med helselovgivningen. Ingen utsagn i denne veiledning er grunnløse. Diagnose og behandling av sykdom og andre kroppslige forstyrrelser krever behandling av leger eller terapeuter. Informasjonen på disse sidene er utelukkende informativ, og må ikke brukes i stedet for legebehandling. Risikoen forbundet med feildiagnose eller feilbehandling kan bare minskes gjennom lege, eller terapeut konsultasjon.

 Som enhver vitenskap er medisin underlagt stadige endringer og utvikling. Forskning og kliniske erfaringer utvider vår forståelse, 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi