Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 NATURTERAPEUTEN HAIOLJE
– 100% ren haileverolje
 

Fra ”tidenes morgen” har fiskelever vært vikingenes viktigste vitaminkilde. I 1758 oppdaget den svenske botanikeren Carolus Linnaeus at oljeekstrakter fra dyphavshai kunne brukes som medisin og kosttilskudd. Allerede i 1760 ble haileverolje solgt på apotek i Norge og ble da anbefalt for blant annet kjertelsykdommer, insektbitt og til å lege sår. I 1906 forsket japaneren Dr. Mitsumaru Tsujimoto på oljens egenskaper. Han fant da ut at haileverolje fra dypvannshai inneholt store mengder umettede fettsyrer med spesielle egenskaper (squalen). Dette ble siden bekreftet av den sveitsiske nobelprisvinner Calour.

Squalen
Squalen er et lipoprotein, et umettet hydrokarbon, som har fått navnet frapigghå (Squalus acanthias). Stoffet har 12 hydrogenatomer for lite til å være stabilt, og vil ta opp hydrogenatomer fra hvilken som helst kilde for å lage den stabil og mettet. Squalen finnes naturlig i menneskekroppen, særlig i hudceller og i arterier som fører til hjerneceller. I tillegg finnes squalen i fettvev, hud, skjelett, bindevev, endokrine organer, lymfeknuter, milt, lever og i tykktarmen. I løpet av det siste tiåret har man utnyttet squalens egenskaper ved å tilsette det i flere produkter. Det reklameres med følgende egenskaper:

  • Squalen styrker kroppen ved bygging av cellenettverk og gir fuktighet til vevet. 
  • Squalen er viktig i kroppens forsvarssystem mot uønskede frie radikaler som huden vår utsettes for. Squalen kan assistere immunforsvaret og er utmerket for behandling av mindre kutt, utslett og skrubbsår. Squalen absorberes i huden og penetrerer cellemembranene.
  • Squalen har en naturlig evne til å beskytte huden fra direkte ultrafiolett stråling.
  • Opp til 80 % av lipidinnholdet i hailever er squalen.

 I 1922 isolerte forskere andre bioaktive komponenter fra haileverolje, kalt alkylglyseroler.

 

Alkylglyseroler (også kalt alkoxyglyseroler)
Leverolje fra dypvannshai inneholder de høyeste mengdene av alkylglyseroler i naturen. I mennesker finnes alkylglyseroler i morsmelk (34%) og i benmarg (17%). Haileverolje inneholder rundt 60% alkylglyseroler. Alkylglyseroler er en spesiell gruppe stoffer kalt eterlipider. Eterlipider er svært stabile. På grunn av sin kjemiske struktur, gir de styrke og struktur i cellemembraner. Som eterlipider har alkylglyseroler flere viktige funksjoner i kroppen. 

Effekt av alkylglyseroler:
Styrker immunforsvaret, gir sårheling, hemmer bakterier og sopp, beskytter mot stråling, inhiberer og krymper, stimulerer kroppens eget immunsystem.
NATURTERAPEUTEN HAIOLJE inneholder min. 20% alkylglyseroler. Hver kapsel inneholder 500 mg haileverolje og 100 mg alkylglyseroler

I 1990 ble det oppdaget en ny forbindelse i haileverolje, squalamin. Squalamin var effektiv mot sopp og bakterielle infeksjoner, og mye tyder på at den gir forbedret immunrespons for pasienter med AIDS og kreft.

Squalamin
Squalamin er et aminosterol isolert fra haileverolje, med bredspektret antibiotisk aktivitet. Squalamin har en lovende effekt mot kreft, ved at det hemmer formering og migrering av endotelceller (hindrer bl.a. dannelse av blodårer rundt en begynnende svulst, slik at den ikke får nok næring), indusert av en stor rekke vekstfaktorer.

Som kjent må en kreftsvulst ha tilførsel av næring for å overleve. Dersom svultsen skal klare og overleve må den få næring gjennom egne blodårer. Det squalamin er i stand til å gjøre er å blokkere for denne kommunikasjonen. Svultsen får ikke næring og dør ut. Det er gjort vellykkede forsøk på dette i USA på mennesker. Selvfølgelig kan vel ikke alle krefttyper behandles, men vi må være villig til å prøve nye lovende metoder, i stedet for å gå rett på cellegift, strålebehandling og operasjon. Forskning har vist at det i haileverolje er mye høyere konsentrasjon av squalamin og alkylglyseroler enn i haibrusk. Det er disse aktive ingredienser man bruker mot kreft

 
Gode tegn i kreftforskningen
At stoffene er gunstig for immunforsvaret og i kreftbehandling ble oppdaget av den svenske legen Astrid Brohult på begynnelsen av 50 tallet. Hun jobbet ved et barnesykehus i Stockholm, og forsket på behandling av leukemi. Etter flere år fant hun ut at en viktig gruppe av de aktive stoffene i beinmargen er nettopp alkylglyserolene. Hun fant også ut at kreftpasienter som får haileverolje lever lengre og får færre bivirkninger av kreftbehandlingen.

En nyere studie som ble gjort på Radiumhemmet i Stockholm med rundt 4000 kvinnelige kreftpasienter, viste at de som begynte å ta haileverolje før de fikk kjemoterapi overlevde lengre enn de som ikke gjorde det. De som startet behandlingen samtidig som kjemobehandlingen overlevde ikke lenger, men de fikk færre bivirkninger enn pasienter som ikke fikk haileverolje i det hele tatt. Studien viser også et benmargsfunksjonen ble normalisert hos kvinnene som fikk haileveroljen.

Professor Ingemar Naslund ved Karolinska Istitutet i Stockholm presenterte det han mener er oppsiktvekkende resultater innen kreftstudier. Haileverolje kan ikke per i dag brukes som kreftmiddel i Sverige, presiserer han. Men alkylglyserol ser ut til å styrke effekten av kjemoterapi under behandling av kreftpasienter. Beinmarg ser dessuten ut til å komme seg bedre med alkylglyserol med høyere hvite blod tall før neste behandling.

Møreforskning i Ålesund forsker og arbeider med å øke utnyttelsen av en rekke dyphavsarter. Dette er fisk som ofte er bifangst og som derfor kastes eller ikke utnyttes til sitt fulle potensiale. I forhold til biprodukter er bruskfisk og særlig hai-arter av spesiell interesse. De skriver dette:

Oljeekstrakter fra dyphavshai har blitt brukt som folkemedisin helt siden 1700-tallet. På 1900-tallet ble olje fra fra dyphavshai nærmere undersøkt. Det har blitt funnet umettede hydrokarboner (squalen), bioaktive komponenter kalt alkylglyseroler og squalamin, i haileverolje. Flere av disse stoffer har positive effekter på immunforsvar og mye tyder på at de gir forbedret immunrespons for pasienter med AIDS og kreft.

 ”Squalamin, som man finner i

 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi