Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 LASERMED
Laserakupunktur og naturmedisinsk helhetsterapi

Hvordan virker laseren?
Laserterapi/ lasermedisin ble oppdaget nermest ved en tilfeldighet på -60 tallet i Russland. Siden da har forskere verden over foretatt utallige forsøk med laserterapi, in vitro (på isolerte cellekulturer) og in vivo (på levende mennesker og dyr.) Det foreligger over 2000 vitenskapelige artikler om laser som terapiform, hoveddeler er oppsummering av resultater som kan oppnås med laser som medisinsk behandlingsform. En del artikler belyser spørsmålet om hvorfor dette virker.

Den mest interessante teoretiske modellen er forøkelse av ATP ( adenosin triphosphat ) som er oppservert i mange kliniske forsøk. ATP fungerer som "brennstoff" til cellene, og produseres av mitokondriet, som refereres som cellenes kraftverk, Mitokondriet har en stor indre membran som er dekket med antennepigmenter, som er motagelige for lys. Denne energi utnyttes og omdannes til annen form for energi, ATP. Her vil det intense lyset fra en laser opptas, og utnyttes straks til cellebrennstoff, som  igjen gjør denne i stand til raskere å produsere /utvikle cellene.

Laserbehandling akselererer den naturlige helingsprosessen og reduserer dermed helingstiden. Dette gjelder alle akutte skader som forstuelser, leddbåndsskader, slag og støt, og til og med knokkelbrudd.  Ved ensartet gjentatte bevegelser, overbelastes vevet og det oppstår en reaksjon i form ?av en inflamasjon.Dette gjelder f.eks. musearm, tennisalbue og golfarm. Lasebehandling ?demper og normaliserer denne overreaksjonen, som inflamasjonen er et uttrykk for.

Medisinsk Laser, såkalt "soft laser" avgir et intenst lys, uten den store varmeutviklingen som hos industrilasere. Lyset trenger inn og stimulerer kroppens celler til raskere å reprodusere seg og reparere skadet vev/ struktur. Laserbehandling stimulerer dannelsen av endorfiner, som virker naturlig smertestillende Dessuten dempes vevets reaksjon ved autonome reaksjoner. Ved f.eks. mindre brannsår forsvinner smerten øyeblikkelig. Det naturlige immunforsvaret styrkes og medvirker til å bekjempe betennelsestilstander effektivt. Laserbehandling stimulerer dannelse av kollagent vev, og derfor leges f.eks. operasjonssår langt hurtigere, og med mindre arrdannelse.

LLLT - Low Level Laser (myklaser)
Laserlys har biologiske  stimulerende egenskaper. ?Laserlys  monokromattisk = ensfargethet har positiv innvirkning på legende og oppbyggende prosesser i den levende cellen liksom påvirkning på hjernen og psyken.

Laserlys anvendes i dag for å behandle muskelskader, seneskader, leddproblem, hudsykedommer, sirkulasjonsproblemer, betennelser, bensår,  blodsykdommer, astma, høysnue, Ulcerøs Colitt - Morbus Crohn, iskias/lumbago, nerveskader, psoriasis, smerte, hodepine/migrene, ørebetennelse, tinnitus, hørselskader m m. 

LLLT (myklaser) omfatter lasertyper med bølgelender som ofte ligger mellom 903 nm (infrarødt lys) til 635 nm (rødt lys). De røde og infrarøde laserne er djupvirkende ( med medisinske virkninger ned til 5 cm i vevet) og de har mer enn 200 kjente biologisk stimulerende egenskaper. Et behandlingsopplegg kan, når det gjelder heling , gi positive resultat så lang tid som 3 mnd. etter avsluttet behandlingsopplegg, og i spesielle tilfeller kommer forbedringen til og med enda senere. Det gjelder fremfor alt balanseforstyrrelser  og Menieres sykdom. 

Kunnskapen i Norge om LLLTs effekter innen medisinsk behandling er svak. Det er nok ingen overdrivelse å si at Norge er et u-land når det gjelder kunnskap om LLLT. I Norge er det bare et fåtall personer som virkelig kan sies å ha topp kunnskap om LLLT.  ?Noen av disse personer kan nå nås i behandlingskonseptet til lasermed.as Til og med ”eksperter” og professorer i medisinsk teknikk uttaler seg meget negativt om LLLT (myklaser), en motstand som baserer seg på lite nytenkning  og manglende behandlingserfaring. 

Men tross motstand vises det seg en stadig  større interesse for behandling med myklaser. Til og med offentlig helsepersonell kommer som pasienter til behandling for ofte å oppdage at behandling med myklaser faktisk kan hjelpe pasienter som tidligere ikke har kunnet få noen medisinsk behandlingshjelp på annen måte. Og mange pasienter som har fått hjelp spør hvorfor helsevesenet ikke anvender seg av denne behandlingsmetoden.  

Laserbehandling gir:

  • Økt cellereparasjon  
  • Økt cellestoffskifte
  • Økt celledeling Økt blodgjennomstrømning
  • Økt dannelse av kollagent vev
  • Øker den lokale konsentrasjon av hvite blodlegemer, leukocytter, lymfocytter og makrofager, som sammen utgjør kroppens naturlige immunforsvar.
  • Normaliserer Na/Ka pumpen.
  • Normaliserer det elektriske membramnpotensiale Laser tilfører cellene konsentrert energi.
  • En celleprogrammering på digitalt nivå.  

 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi