Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 


Spørsmål og svar

Hvordan skjer renseprosessen?

Maskinen gjør ingen direkte inngrep, men stimulerer kroppen bio-energisk, til å rebalansere og rense seg selv.
Dette er bevist gjennom våre undersøkelser med godkjent medisinsk måleutstyr.

Hvorfor tilsettes salt i væsken?
Saltet øker ledeevnen, som tillater " spolen " å jobbe mere effektivt.

Hvorfor endres væskefargen under bruk?
Når toksiner forlater kroppen er de fri for farge, som f.eks. svette. Under behandlingen reagerer avfallsstoffene med det ioniserte vannet, og dette fører til fargeforandringen. Det samme skjer med avfallsstoffer som forefinnes i vannet fra før. Hvis apparatet kjøres kun med vann, uten salter eller føtter, vil ingen fargeforandring oppstå. Med salter,uten føtter, vil fargen bli lys gul-orange. Fargesjatteringene vil variere noe, avhengig av vannkvalitet og kjemisk innhold fra sted til sted.

. . . . . .og mer jo lengre?
Fordi mindre avfallsstoffer vil forefinnes, og igjen mindre fargeforandring av væsken vil forekomme.

Kan daglig behandling gjøres?
Maksimum bruk bør ikke overstige 1ggr. hver 2. dag. Friske personer anbefales bruke apparatet ca. 2 ggr. i uken.
For personer med sykdomsbilde bør bruken reduseres, fordi kroppen går over til " helbredelses-modus" etter behandlingen, og som kan føre til trøtthet og sløvhet. Dette etterfølges vanligvis av økt energi og velvære. I slike tilfeller trenger kroppen tid til å komme seg, og en ny behandling bør ikke finne sted før personen har kommet til kreftene igjen.

Er 10 min. behandling lenge nok?
I en voksen kropp trenger blodomløpet ca. 20 min. for en hel syklus. Derfor er det ikke skadelig å bruke apparatet i bare 10 min., men ikke fordelaktig heller. Denne syklusen er mye kortere for barn, noe som tilsier meget kortere behandlingstid.
Anbefalt bruk er : Voksne 30 min., Barn 15 min., Spedbarn 10 minutter.

Hvor lang levetid har spolene?
Spolene brytes ned (eroderer) pga. toksinene i væsken som angriper stålet i spolen. Normalt holder den seg ca. 25 - 50 behandlinger, avhengig av vannets kjemiske innhold og PH verdien, sammen med graden av klientens rensing.

Finnes det bevis på at apparatet kurerer noe?
Apparatet kurerer ingenting. Det er en maskin som setter kroppen i stand til selv å rebalansere sitt bio-energiske felt, som igjen fører til selvrensing av avfallsstoffer. Når det elektromagnetiske feltet er i balanse, fungerer også kroppen i balanse, med bedre funksjon av dennes organer.

Kan du få elektrisk støt av spolen, i væske?
Spolen leder kun 2,5 Amp, og er derved trygt i bruk med væske. Hovedenheten bør forvisses er betryggende plassert i god avstand fra ledende væske.

Kan apparatet brukes mens jeg tar medikamenter?
Forskning hittil viser ingen påvirkning av medisiner av bruk av Detoxsystem. Hvis klienten er bekymret for dette, anbefales å vente med inntak av medisin til etter behandlingen.

Innvirker bruk på indre organer?
Behandlingen har vist en mye bedre nyrefunksjon, da spor av ammoniakk forefinnes i bannet etter behandlinger, samtidig som skadelige fosfater utskilles nesten fullstendig.

Anbefales det mange behandlinger?
Selv etter den 5. behandlingen utskilles store mengder nitrater, som igjen indikerer at ennå flere behandlinger behøves for å rense kroppen for disse. Normalt 6 - 8 behandlinger.

Forefinnes positive effekt av behandlingen?
Kroppens energinivå økes av Detox behandlingen, dvs. behandlinger resulterer i økt vitalitet.

Hva skjer med blodet?
Når man undersøker blodet før og etter behandlinger med Detoxsystem, viser det seg at cellene tyder på en markant økt livslengde, de er større og mye mere robuste - et annet positivt trekk er at de fleste av "urenhetene" som fantes før, allerede er borte etter en behandling. Cehandlingen tilfører energi til cellene, og reduserer de frie radikaler.

Bedres blodsirkulasjonen?
Målinger før og etter behandling viser en temperaturøkning i beina ( med mer enn 1*C ) - dette indikerer en bedre sirkulasjon

 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi