Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 Fakta
 Spørsmål og svar
 Behandlingssteder
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 


Revolusjonerende system for rebalansering og fjerning av kroppens avfallsstoffer
DETOXSYSTEM

Ny metode til å avbalansere kroppens energifelt og celler, samtidig som kroppen renses for toksiner (giftstoffer).
Hos en frisk person har kroppens celler en elektrisk negativ ladning på mellom 70 og 90 mV. Den moderne livsstilen med stress, hurtigmat, og for lite fysisk aktivitet gjør at kroppen bygger opp skadelige toksiner som resulterer i en elektrisk ubalanse i cellene. (kan komme ned i 10 20 mV)

Den naturlige funksjonen for cellene er å absorbere næringsemnene og støte bort avfallsproduktene. Surhetsgraden i kroppen er av stor viktighet for egen helse og velvære vår diett burde være 80% basisk og 20% syreholdig mat men er vanligvis tvert om i dagens samfunn. Enhver form for ubalanse i cellene påvirker prosessen i negativ retning, cellenes effektivitet minker vi føler oss dårligere og kroppens immunforsvar mot sykdommer blir dårligere.

Du vet vel hvordan startøyeblikket fortoner seg i en bil med dårlig batteri? Slik kan en sammenligne kroppens funksjon, med opphopning av avfallsstoffer.

Detoxsystem vil avhjelpe dette gjennom el.spiralen i karets væske, vil en lavfrekvens skånsomt flyte gjennom kroppen og stimulere cellene. Dette medfører at disses ubalanse minker, de rebalanseres, og vil igjen fungere effektivt og støte ut opplagrede toksiner.

Detoxsystem behandlingen kan forbedre funksjonene i eller ved:

 • lever og nyrer
 • psoriasis / hudproblem
 • infeksjoner
 • blodsirkulasjon
 • reumatisme / urinsyre / gikt
 • stress
 • hodepine / migrene
 • lindrer smerte, ødemer / hovne føtter
 • menstruasjonssmerter
 • kvikksølv- og tungmetallrensing
 • for bedre velvære

Behandling med Detoxsystem har gitt resultater over forventning, og Din mulighet til å prøve denne forefinnes allerede hos flere av våre samarbeidende terapeuter og klinikker.

Kontakt ditt lokale sted, for avtale !


 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi