Kurs for terapeuter
 
PranaMatt akupukturmatte
 
PranaLife VitalityCard
 
Detoxsystem
 Fakta
 Spørsmål og svar
 Behandlingssteder
 
Olje og leirekur
 
Vibra 70
 
Lasermed
 
Oljeapoteket
 
Hailolje
 
Firmakonsultasjon
 
Sykdommer
 
Oversikt produkter
 Alternativ behandling.

Alternativ behandling gir muligheter til forsøk med andre metoder, 
der annen medisinsk behandling ikke har gitt tilstrekkelig virkning.

De fleste av våre terapiformer er basert på gammel og velkjent teknikk,
men utføres med dagens moderne teknologi.

I hht. "FOR 2003-12-11 nr. 1501: Forskrift om markedsføring av 
alternativ behandling av sykdom", kan vi her ikke opplyse om 
virkningsgrad av våre behandlingsmetoder, eller opplyse hva 
tidligere klienter mener om våre terapiformer.


Forskjellige behandlinger kan innvirke forskjellig fra menneske
til menneske, en behandling kan gi gode resultater hos noen, og
en annen behandling virker bedre hos en annen, også om klientene
i utgangspunktet har samme diagnose i utgangspunktet.

Bestill time for en konsultasjon, og vi setter opp en behandlingsform 
etter dine spesifikke behov.

Vi kan også tilby laserbehandling til forebyggende - supplering
av sykdomsbehandling.


 
Behandlingsformer
Lock-Foot Whiplash Syndromet
Laserterapi
Resonans-felt-terapi